Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił” zaprasza wszystkich chętnych, osoby indywidualne, 
jak i przedstawicieli firm na pokaz dnia 25.10.2018 r., w okolicach fontanny Nerka o godzinie 12°°, gdzie zademonstrujemy możliwości nowego urządzenia – karczownicy do usuwania karp (pniaków) po ściętych drzewach.

Dzięki projektowi realizowanemu w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zakupiono urządzenie do mechanicznego usuwania karp po ściętych drzewach.

Rabczańska Spółdzielnia Socjalna "Dziewięćsił" powstała jako spółdzielnia osób prawnych JST i Stowarzyszenia "Carlina"działając dla osób bezrobotnych wykluczonych społecznie. Spółdzielnia prowadząc działalność gospodarczą związaną z konserwacją terenów zieleni często spotyka się z problemem usuwania pozostałości po wyciętych czy wyłamanych drzewach, czy

to w wyniku wycinki czy też warunków pogodowych. Spółdzielnia utrzymuje tereny zielone Parku zdrojowego w Rabce-Zdroju o powierzchni ponad 30 ha zieleni urządzonej jak i starodrzewu.

Karczowanie karp (pniaków) ręcznie jest pracą bardzo ciężką i mozolną. Nie w każdy teren można wjechać ciężkim sprzętem typu koparka. Zakup karczownicy pozwoli nie tylko usprawnić prace zlecone przez samorząd (opieka nad parkiem zdrojowym), ale również odpowiedzieć na zapotrzebowanie zgłaszane przez pozostałych klientów jakimi są osoby fizyczne,

administratorzy/zarządcy nieruchomości oraz firmy zajmujące się architekturą i rewitalizacją terenów zieleni. Jesteśmy podmiotem rozpoznawalnym na rynku, od czasu gdy zajmujemy się parkiem otrzymujemy szereg zapytań o wykonanie prac związanych właśnie z karczowaniem karp/pni. Z uwagi na brak sprzętu zmuszeni byliśmy odmawiać wykonania tego typu usługi. Urządzenie pozyskane w ramach projektu pozwoli pomóc naszym klientom w usuwaniu odpadu,

jakimi są karpy po wyciętych drzewach. Zaproponowana usługa pozwoli na szybką niwelację terenu i rozwiąże problem utylizacji karp, gdyż pozostałości po obróbce są bardzo dobrym materiałem do wyrównywania nierówności terenu i kompostowania.

W ogrodach prywatnych czy zagospodarowanych terenach zieleni liczy się możliwość jak najmniejszych szkód przy usuwaniu karp i możliwość szybkiej rewitalizacji terenu i założenia np. trawnika.

Potencjalnymi klientami nowej usługi "Karczowanie karp frezem mechanicznym" były by instytucje, osoby prywatne oraz firmy zajmujące się architekturą i rewitalizacją terenów zieleni, dla których spółdzielnia świadczyłaby usługi jako zleceniobiorca lub podwykonawca przy wycince interwencyjnej drzew.

Nasza oferta pozwala wykonać usługę w każdym terenie, szybko i bezinwazyjnie, po atrakcyjnej cenie.

Zapraszamy na pokaz dn. 25.10. 2018 r. godz. 12 na terenie Parku Zdrojowego w okolicach fontanny „Nerka”.


Projekt realizowany w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej - Subregion Podhalański, przy wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 2spółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 


 
o nas  oferta sprzet   kontakt  archiwum