ROK 2013

W listopadzie Rabczańska Spółdzielnia Socjalna „Dziewięćsił” dzięki wsparciu Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej pozyskała nowy sprzęt do zimowego utrzymania terenu jako dodatkowe narzędzia do pojazdu City Ranger 2250 oraz nowy raider Husqvarna do prac w terenie.

Dzięki tym zakupom spółdzielnia jest przygotowana do realizacji zadań z zakresu zimowego oraz całorocznego utrzymania terenu.


Dnia 29.10.2013 r Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił” wziął udział w konferencji przedstawiającej wnioski z wyjazdów studyjnych i warsztatów na temat finansowania podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”
W czasie konferencji Pani Anna Wojtyczko, członek zarządu, zaprezentowała RSS „Dziewięćsił”, jej historię powstania oraz dzień dzisiejszy. Szeroko przedstawiony został zakres usług, jakie świadczy spółdzielnia jak też sprzęt, który zakupiono dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na konferencji nie mogło też zabraknąć dyskusji na temat roli samorządu we wspieraniu i wykorzystywaniu potencjału PES. Dyskusję, po wprowadzeniu do tematu moderował Prezes Spółdzielni Socjalnej „Dziewięć Sił”, Krzysztof Kowalcze. 


Rabczańska Spółdzielnia Socjalna od 20.09.2013 r. realizuje zadanie publiczne „Utrzymanie Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju” w okresie od 20.09.2013 do 31.12.2013 r. na podstawie § 2 Uchwały Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju Nr XXXVIII/248/13 z dnia 14 lipca 2013 r.


Zarząd Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił” informuje, iż w związku z zakończeniem postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawa Pzp, 
w trybie przetarg nieograniczony na zadanie, pn.:
„Dostawa pojazdu specjalistycznego wielofunkcyjnego z osprzętem dla
Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił”

została wybrana oferta: ECO-CLEAN Janusz Malanowicz

:::Ogłoszenie o wynikach postępowania


26.06.2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pojazdu specjalistycznego wielofunkcyjnego z osprzętem dla Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej Dziewięćsił
Numer ogłoszenia: 125585 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
:::OGŁOSZENIE
::: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
::: Odpowiedzi na zapytania w sprawie ogłoszenia